יעקב שוואקי - רחם

No comments have been found at this time

Details

14 Januar 2020 um 20:12
Geschrieben von ggr
רחם, רחם נא ה' אלוקינו, רחם
על ישראל עמך, רחם
ועל ירושלים עירך,
רחם, רחם, רחם

על ציון משכן כבודך
ועל מלכות בית דוד משיחך
ועל הבית הגדול והקדוש,
רחם, רחם, רחם
0     0     199
Oben Unten